smailis

smailis
2 smaĩlis,smob. (2) 1. kas smailus, smailiu galu: Paieškok smaĩlio peilio, skersme paršioką Ds. Batai gražūs, toki smaĩliai Mrj. 2. kas smailus, stalgus, smaližius: Jautis smaĩlis, negal ano nuturėti su banda Šts.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • smailis — 1 smaĩlis sm. (2) 1. DŽ, NdŽ smailumas. 2. žr. smailė 1: Paimi ant peilio smaĩlio sacharino – ir teip saldu Skr. Kūjelio smailis Db. Ankštis atbukusi, su smailiu P. | Kyšulio smaily pirkia bus Sab. 3. žr. smailė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smailis — smai̇̃lis dkt. Signãlo li̇̀nija tùri būti tiesi̇̀, be jokių̃ smai̇̃lių ir nukrypi̇̀mų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apysmailis — apysmailis, ė adj. (1) gana smailus: Baslys apysmailis, lįs Pg. Dar yla apysmailė Grž. apysmailiai adv.: Nutašyk apysmailiai baslį Rm …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Mamed Khalidov — Мамед Халидов Born Mamed Khalidov July 17, 1980 (1980 07 17) (age 31) Grozny, Chechen–Ingush ASSR, Russian SFSR …   Wikipedia

  • apy — praef. I. su būdvardžiais žymi dalinę daikto ypatybę: apyaukštis, apybaltis, apygreitis, apysmailis, apyžalis. II. su daiktavardžiais žymi: 1. vietą arba daiktą, esančius aplink ką nors: apyakis, apydaržė, apylangė, apystalė, apyžiedis. 2. dalį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • posmailis — posmailis, ė adj. (1) apysmailis: Vilko ausys stačios ir posmailėmis viršūnėmis E. Debesylų lapai panašūs į krienų lapus, tik daugiau vilnoti ir posmailiai galai rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smailius — 2 smaĩlius, ė smob. (2) 1. Lex58, N žr. 2 smailis 2. 2. mėgėjas: Kai buvau jaunas, buvau didelis smaĩlius pri mergų Tv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • smailiūkas — smailiū̃kas, ė smob. (2) žr. 2 smailis 2: Smailiū̃kė y[ra] ta muno karvė – lenda visur Plng …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”